Hyvä rata ja kalusto, suosittelen.

maailmanluokanajovalmennusta03.png

​Haasta. Nauti. Rentoudu.

​Suurimmalla osalla autoilijoista luulot omista ajotaidoista ovat merkittävästi liioiteltuja.

Mitä teet, jos hirvi hyppää tiellesi? Entä miten reagoit, jos edellä ajavasta rekasta tippuu eurolava moottoritielle? Kuinka jarrutat oikein? Tule testaamaan ajotaitosi Premier Parkin uusilla autoilla.

TURVALLINEN AJAMINEN JA AUTONHALLINTA HAASTAVISSA OLOSUHTEISSA

Premier Safety Driving (PSD)  -valmennus sisältää tehokasta teoriaopetusta ja paljon käytännön harjoittelua kokenei­den ammattikuljettajien opastuksella. Valmennuksessa käydään läpi auton hallintaan ja turval­liseen ajamiseen liittyvät asiat sekä kuljettajaan että auton tekniikkaan liittyen. Valmennukseen osallistuville konkretisoituu mm. tilannenopeuden vaikutus, ennakoinnin ja turvavälin merkitys, omien ajoasen­teiden ja ajosuoritukseen keskittymisen tärkeys sekä uusien autojen sisältämän turvatekniikan toiminta ja hyödyt. Vahinkojen väheneminen sekä kuljet­tajien stressin alentuminen autonhallintataitojen lisääntyessä ja turhan jännittämisen poistuessa, ovat odotettavissa olevia tuloksia. Muistathan, että yksi sairauspoissaolo­päivä maksaa yritykselle keskimää­rin 350 €.  Keskimääräinen kustannus ei henkilövahinkoja aiheuttavasta liikenneonnetto­muudesta on noin 2950 €. (Tiedot: Liikennevakuutuskeskus).


VÄHENNÄ YMPÄRISTÖPÄÄSTÖJÄ JA KARSI LIIKENNEKUSTANNUKSIA

Premier Eco Driving (ECO) -valmennus koostuu henkilökohtaisesta ajotavan analysoinnista, taloudellisemman ja ympäristöystävällisemmän ajamisen teoriaopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta uusin opein. Premier Eco Driving on tehokas ajovalmennus, jonka vaikutukset näkyvät heti. Suljetulla radalla voidaan keskittyä 100% valmennukseen ja Premier Parkin runsas opetuskalusto mahdollistaa suurienkin ryhmien valmen­nuksen päivän aikana. Yhdessä tekemisen ja yhteisten oivallusten myötä lopputuloksena on uudenlainen, entistä ympäristöystävällisempi, taloudellisempi ja sujuvampi ajo­tapa, joka tuo selvää säästöä jokaisella kilometrillä. 10% keskimääräinen säästö polttoainekuluissa ja hiilidioksidipäästöissä on täysin realistinen tulos, jota yritys voi vielä kasvattaa sopivalla kannuste­järjestelmällä.

HAHMOTA AUTON ULKOMITAT JA LIIKERADAT AHTAISSA TILOISSA

Premier Parking (PARK) on erinomaisen hyödyllinen ja herättävä kilpailumuotoinen harjoitus, jossa korostuu sekä autonhallinnan ja mittojen hahmottamisen että tilojen/esteiden havainnoinnin merkitys ahtaissa tiloissa, esimerkiksi piha-alueilla ja pysäköintihalleissa.

Premier Smart Driving (SMART) - Työsuhdeautoilijoille sekä tuotantokäytössä olevien autojen kuljettajille on yhdistetty tehokas ajo­val­mennuspaketti yllä kuvatuista valmennuksista. Valmennuksen kesto on n. 4 tuntia (esim. 18 henkilöä/ryhmä).

 

Premier Off Road (OFF) –valmennuksessa opitaan ajamaan autolla haastavissa maasto-olosuhteissa. Kuljettajan maltti, harjoittelun tuoma usko omiin taitoihin ja ajoneuvoon sekä maastoajoon varustellun auton ominaisuudet tarjoavat elämyksiä ja oivalluksia, joita hyvin harva on päässyt kokemaan.

 

Premier Car Control Challenge (PCC) kisaoptio on leikkimielinen ja vauhdikas taitoajokilpailu, jossa juuri suoritetun PSD-valmennuksen aikana opitut tiedot ja taidot laitetaan koetukselle.

 

Premier Sporty Driving (SPORT) on vauhdikas ja hyödyllinen valmennus niille, jotka haluavat oppia nopean ajamisen perustaitoja. Muun muassa radan ja ajolinjojen hahmottaminen sekä auton oikeanlainen käsittely ja hallinta avautuvat tehokkaasti Premier Parkin teknisellä, ajotaitoja korostavalla radalla. Sporty Driving -valmennuksessa osallistujat saavat henkilökohtaista valmennusta ammattikilpa-autoilijataustaisilta kouluttajiltamme.

 

Race Taxi (RT) on äärimmäisen vauhdikas ratakierros tehokkaalla autolla, kilpa-autolijan kyydissä.